Voordragen

Werkelijk alles wat bijdraagt aan een ‘beter’ Amsterdam kan de erkenning toegewezen krijgen. Zowel personen, als organisaties of initiatieven die van toegevoegde waarde zijn voor de stad komen in aanmerking voor de Echt Amsterdamse erkenning. Ze hebben hun meerwaarde bewezen en laten duidelijk zien vindingrijk, eigenwijs en authentiek te zijn.

Ken je een mogelijke kandidaat? Draag het voor aan Echt Amsterdams!

Stuur een mail naar info@echtamsterdams.nl met daarin de persoon, organisatie of het initiatief welke volgens jou de Echt Amsterdamse erkenning verdient. Geef hierbij een korte motivatie en omschrijf wat jouw link is met de kandidaat. Echt Amsterdams legt de aanmelding voor aan de jury en kent dan eventueel de erkenning toe.

 

 

Disclaimer:

Echt Amsterdams behoudt zich het recht voor zelfstandig te beslissen over het al dan niet toekennen van de erkenning aan een voorgedragen initiatief. Echt Amsterdams is onafhankelijk en streeft naar een valide en objectieve verslaggeving. De erkenning wordt niet uitgereikt aan initiatieven met een overwegend politieke of religieuze insteek.