Echt Amsterdams op kaart

Facebook

Please activate some Widgets on SLIDE PANEL 3 widget .

Echt Amsterdams in kaart

EA Erkend Op Kaart

Please activate some Widgets on HEADER WIDGET 2 widget .

Een project met een visie: koken voor weinig, het kan!

Foor El-Qaar is in 2009 ontstaan op initiatief van Annet Bos, met een cursus ‘Koken voor weinig’. Dit is een cursus voor mensen die graag willen leren hoe je met weinig geld toch lekker kunt koken en een gezonde maaltijd neerzet. Deze cursus is tot op heden een groot succes en wordt twee keer in de week gegeven.

fou_el_quar

In stadsdeel Amsterdam West leven veel bewoners onder de armoedegrens.  Vanuit cliënten van de voedselbank is het initiatief ontstaan om, door middel van onderlinge hulp en gezamenlijke activiteiten, mogelijkheden te creëren om het hoofd boven water te houden, aan de samenleving deel te nemen en kansen te bieden voor ontwikkeling en zelfredzaamheid.

“Volgens ons draait het er om dat mensen in armoede en isolement zich weer gewaardeerd voelen.  Zij kunnen dat het best samen doen. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten kunnen elkaar het beste helpen. Door zich te verenigen hebben zij weer een doel om voor te gaan; zich niet alleen zogenaamd ‘zielig’, maar volwaardig mens te voelen.”

Foor El-Qaar zet zich in om mogelijkheden te bieden zodat iedereen aan de samenleving kan deelnemen, zich hierin prettig kan voelen en zich kan ontwikkelen. Buurtbewoners met lage inkomens leveren zelf, vanuit gedeelde ervaring en eigen kracht, een bijdrage aan de armoedebestrijding in Amsterdam. Zij organiseren naast de cursus “koken met weinig”, buurtlunches, toneel- en filmlessen, buurtwandelingen en doen zelfs aan kleding inzamelingsacties.

 

Foor El-Qaar: ontzettend vindingrijk, authentiek en een beetje eigenwijs. Absoluut Echt Amsterdams!

 

 

 

Plaats een reactie
Je email adres wordt niet gepubliceerd
  • ( wordt niet gepubliceerd )

Willekeurig