Echt Amsterdams op kaart

Facebook

Please activate some Widgets on SLIDE PANEL 3 widget .

Echt Amsterdams in kaart

EA Erkend Op Kaart

Please activate some Widgets on HEADER WIDGET 2 widget .

Amsterdamse nationaliteiten dag

De meest multiculturele stad ter wereld!

Amsterdam huisvest 178 nationaliteiten. Dat zijn er meer dan New York en de meeste andere wereldsteden.

Op 15 juni 2013 verzamelden zij zich voor het Monument op de Dam voor de eerste Nationaliteiten Dag van Amsterdam. Om
zoveel mogelijk verschillende nationaliteiten bijeen te brengen, werden in Amsterdam woonachtige mensen met een buitenlands paspoort gevraagd zich aan te melden voor deze bijzondere ontmoeting.

Echt_Amsterdams_nationaliteiten_dag

(foto’s door Adam Szuly)

Onze hoofdstad is een van meest diverse steden ter wereld en dat is te zien aan de enorme verscheidenheid aan internationale bedrijven en restaurants. Om deze dynamiek uit te beelden is het initiatief ontstaan al deze 178 nationaliteiten bij elkaar te brengen op een moment op een plek. De Nationaliteiten Dag is een van de burgerinitiatieven van de beweging een land een samenleving.

De nationaliteiten presenteren zich in beeld, woord en zang. Een gezamenlijke foto; een wenskaart bestemd voor de gemeente met positieve punten en toekomstwensenvoor de stad en gezamenlijk een Amsterdams lied zingen met Trio Bier. Een op de Dam getekende wereldkaart laat zien waar de 178 nationaliteiten vandaan komen.

Dit initiatief is van de werkgroep Noord-Holland van de beweging één land één samenleving. De leden van de werkgroep onder leiding van Sebo Boerma willen met deze bijeenkomst de omvang van de diversiteit in Amsterdam laten zien. Het grote aantal zet de vragen die we hebben bij de multiculturele samenleving in een heel ander perspectief en laat zien dat diversiteit bij onze samenleving hoort en gevierd mag worden als een kracht. Deze manifestatie vraagt aandacht voor deze kracht. Wijin Nederland zijn in staat op een klein oppervlak prima met elkaar of naast elkaar te leven.

Eén land één samenleving is een netwerk dat de kracht en potentie van de multiculturele samenleving in Nederland wil laten zien. Het is oorspronkelijk een initiatief uit 2006 van toenmalig VVD leider Hans Dijkstal en Groen Links coryfee Mohammed Rabbae. Met een manifest hebben zij aandacht gevraagd voor de verruwing van het politieke debat en het gevaar van populisme. Zij wilden op dit punt eensgezindheid laten zien, ondanks de politieke tegenstellingen.

Eén land éen samenleving richt zich op de Nederlandse samenleving, die mede bloeit door de aanwezigheid van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Door de eeuwen heen zijn mensen met diverse culturele achtergronden in de Nederlandse samenleving geïntegreerd. Zij hebben Nederland sterk gemaakt. Samen leven en samen werken vraagt ruimte en begrip voor ieders achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde.

Eén land één samenleving roept burgers op initiatieven te nemen die uiting geven aan de positieve aspecten van die diverse samenleving.

Plaats een reactie
Je email adres wordt niet gepubliceerd
  • ( wordt niet gepubliceerd )

Willekeurig