Echt Amsterdams op kaart

Facebook

Please activate some Widgets on SLIDE PANEL 3 widget .

Echt Amsterdams in kaart

EA Erkend Op Kaart

Please activate some Widgets on HEADER WIDGET 2 widget .

VoorUit biedt studenten gratis woonruimte in ruil voor het doen van maatschappelijk werk in hun buurt

VoorUit is een participatieproject waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen.

De woningnood is hoog in Amsterdam en vooral voor studenten kan het lastig zijn om een eigen maar betaalbare plek te vinden. Voor twintig vierkante meter woonruimte betaal je al gauw vijf tot zeshonderd euro, als je al in aanmerking komt voor een kamer. Als de dag dan eindelijk komt dat je een kamer in een studentenflat te pakken hebt gekregen, is de kans aanwezig dat je niet veel anders ziet dan je huisgenoten, de kroeg en medestudenten. Om deze bubbel te doorbreken, de studenten een breder beeld te geven van de stad en een positieve invloed te hebben op de maatschappij is er de Amsterdamse organisatie VoorUit. Wij spraken met projectleider Aldert de Boer om meer over dit bijzondere initiatief te weten te komen.

Naar Israelisch voorbeeld
VoorUit is een participatieproject waarbij jaarlijks meer dan 70 studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het project is naar Israëlisch voorbeeld van start gegaan, waar Palestijnse en Israëlische studenten samen activiteiten voor kinderen organiseerden om de verschillen tussen hen te verkleinen. Aldert vertelt hoe oprichter Karel Waagenaar in 2007 aan de slag ging met het project in Nederland: “In die tijd was sprake van problematiek in de zogenoemde “Vogelaarwijken” en dan vooral rondom integratie. Het idee is ontstaan om studenten in die aandachtswijken te plaatsen en te kijken of dat een positief effect zou hebben op die wijken”.

De focus van VoorUit lag in eerste instantie op integratie, tegenwoordig houden de studenten zich bezig met een breder scala aan activiteiten. Aangezien de studenten werken in de buurt waar ze wonen, staan de studenten dicht bij de bewoners en weten ze wat er speelt in de buurt. De deelnemers helpen bewoners met hun taalontwikkeling, zetten in op actief burgerschap en ondernemen veel meer wijk-specifieke activiteiten. Een kenmerkend onderdeel van VoorUit is daarnaast het contactgezin, waarbij studenten wekelijks een vast gezin bezoeken.

De leuke meester of juf
De band die de studenten met het gezin en de buurtbewoners opbouwen is vaak heel hecht, weet Aldert nog uit zijn eigen tijd bij VoorUit: “Je staat in de buurt echt bekend als de leuke meester of juf, je bouwt echt een band op met de kinderen, gezinnen en buurtbewoners. Ouders vroegen mij bijvoorbeeld om te helpen kiezen toen hun kind naar de middelbare school ging, dat zijn grote beslissingen. Het is mooi om zo betrokken te zijn bij je buurtgenoten”.

Aldert denkt dat het naast de voordelen die het op korte termijn oplevert ook een positieve invloed kan hebben op de periode na hun studie en op de maatschappij in het algemeen: “In mijn ogen is het belangrijk dat je als universitaire student ook in de praktijk bezig bent. Er wordt erg gefocust op onderzoek, terwijl de meeste studenten uiteindelijk de maatschappij in gaan. De wijken waarin wij actief zijn, zijn de samenleving in het klein. Daar leer je enorm veel van.”

Echt Amsterdams
Een mooie oplossing die bijdraagt aan de ontwikkeling van aandachtswijken en daarnaast een prachtige kans voor studenten om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. VoorUit is origineel, brengt op een eigenwijze manier verschillende groepen bij elkaar en om die reden Echt Amsterdams! Gefeliciteerd!

Willekeurig